در آب های ساحلی ترکمنستان در دریای خزر قاچاقچ...

در تاریخ 21 ماه مارس حوالی ساعت 8 صبح در جریان عملیات انجام شده توسط نظامیان اداره مرزبانی دولتی ترکمنستان در آب های ساحلی ترکمنستان دسته قاچاقچیان دس...

در مزایدات بورس دولتی کالا و مواد خام ترکمنست...

طی هفته گذشته در مزایدات بورس دولتی کالا و مواد خام ترکمنستان 42 معامله ثبت شده است.

کانال تلویزیونی ایتالیائی ترکمنستان را در شما...

کانال تلویزیونی ایتالیائی «Rai Tre» براساس نتایج نظر خواهی تماشاچیان تلویزیون بهترین جهات (مسیر های) توریستی سال 2018 را اعلام کرده است. براساس نتایج...

شرکت کنندگان بازی های آسیائی با شهرک المپیک خ...

برای شرکت کنندگان بازی های آسیائی وقت خداحافظی با پایتخت مهمان نواز ترکمنستان و دوستان جدیدی که در جریان مسابقات با آن ها دوست شدند رسیده است.

رئیس جمهور ترکمنستان در مراسمهای پرشکوه که...

یورش سواره 500 روزه که تمام کشور را در بر گرفته و در روز افتتاحیه  آسیادا - 2017 در دهکده المپیک پایتخت  خاتمه خواهد یافت،  با حضور رئیس جمهور  قربان...
پربیننده ترین


آب و هوا
آسمان صاف
° ۱٥     ° ۲۷


یک‌

° ۲۷
° ۹
دوش

° ۲۳
° ٥
سه‌

° ۲٥
° ٥
چها

° ۲٥
° ٥
پنج

° ۲٥
° ۷